Zorientowane krytycznie myślenie autorki wywodzi się z rozumie­nia edukacji wielokulturowej jako metafory ruchu społecznego. Zanim jednak przedstawię cechy nauczyciela, którego można według niej określić sprzymierzeńcem, przedstawię kontekst, w którym osadzona jest jego wizja. Postulując edukację wielokulturową, Sleeter otwiera pole ostrej kry­tyki, w której centrum staje… edukacja wielokulturowa. Posługując się różnorodnymi ujęciami badawczymi, w których znaczące miejsce zaj­muje semiotyczna analiza rzeczywistości społecznej (bazę stanowią wywiady z nauczycielami), w której funkcjonują szkoły oraz retrospek­tywna analiza własnych doświadczeń i autorefleksja, autorka demasku­je istotę edukacji wielokulturowej tak, jak ona funkcjonuje w praktyce. Czyni to przez odsłanianie kolejnych kontekstów. W ten sposób, meta­forycznie rzecz ujmując, znajduje ją jako terapię, metodykę, akademic­ki dyskurs i ruch społeczny. Ten rodzaj postrzegania pojawia się, kiedy rasizm, sek- sizm i inne obszary nierównych relacji, są wbudowane w myśle­nie, jako psychologicznie uwarunkowane zaburzenia (choroby), wymagające podjęcia określonego procesu doprowadzającego do normalnego stanu (leczenia).

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz