Animacja, jako pojęcie odnoszone do zagadnień rozwoju społeczne­go, oznacza – dosłownie – ożywianie aktywności jednostek i grup. Może ono dokonywać się w różnych dziedzinach i przebiegać w zróż­nicowanych formach, stąd tak rozumiana animacja ma swoje dookreślenia, rozszerzenia nazwy, precyzujące jej zakres znaczeniowy.Wyróżnia się w ten sposób, szeroko opisywaną w literaturze zagad­nienia, animację społeczno-kulturalną oraz animację społeczno-wychowawczą. Jak piszą badacze, analizujący te animacyjne koncepcje, rodzime ich źródła tkwią w pedagogice kultury i pedagogice społecz­nej, w szczególności zaś w dziele Heleny Radlińskiej, postulującej prze­kształcanie środowiska siłami samego środowiska, jego skuteczną meliorację, ulepszanie, prowadzące do powstawania więzów społecz­nych. To zamysły, koncentrujące się na wyzwalaniu potencjału możli­wości, tkwiącego w jednostce i lokalnych środowiskach, przy czym animacja – zarówno kulturalna, jak i wychowawcza, kierowana do dzie­ci i młodzieży pozostaje w ścisłym związku z edukacją i szkołą.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz