Animacja współpracy środowiskowej wkomponowuje się w powyż­sze klasyfikacje i mieści szereg związków z animacją kulturalną i wycho­wawczą. Twórcy szczegółowych koncepcji w zakresie wyróżnionych typów animacji, czy to kulturalnej i wychowawczej, czy współpracy śro­dowiskowej, w różnym stopniu akcentują i rozwijają wybrane funkcje. Analizując je, można prześledzić tendencje, rysujące stan i perspekty­wy dla tego fenomenu.Uczynił tak holenderski badacz C. van Enckewort, wyróżniając czte­ry koncepcje, wiodące wśród tych, które zaznaczają się w dziewięciu krajach europejskich, objętych badaniem. Przybliżę je tu w kształcie własnej interpretacji, z komentarzem i uzupełnieniami, ponieważ – w zgodzie z planowaną strukturą tego tekstu – stanowią punkt wyjścia do przedstawienia szczególnej animacji środowiska, jaką jest animacja współpracy środowiskowej, wyrastająca z uwarunkowań aktualnej rze­czywistości, w których edukacja i wiedza stanowią priorytet społecz­nych działań.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz