Ich rola nie koncentruje się bowiem na wysuwaniu się przed szereg i reprezentowaniu grup, mówieniu za nie. Animatorzy zarówno kultury, jak partnerstwa tkwią w środku spraw, którymi żyje środowisko. Działają w nim, nigdy obok niego. Różnice w rozumieniu roli i funkcji animatora kultury oraz anima­tora partnerstwa edukacyjnego, zaczynają się w momencie skupienia się na obszarach, w których działają. Dla animatora społeczno-kultural­nego obszar działania stanowi przede wszystkim życie kulturalne, dla animatora współpracy środowiskowej jest nim życie, toczące się na sty­ku mikrosystemów rodziny, szkoły i lokalnego ich otoczenia. Im bar­dziej hermetyczne są ich granice, tym większego formatu wyzwania stają przed animatorem partnerstwa. Jego rolą jest bowiem wytężona praca na rzecz ich rozszczelnienia, umożliwiającego komunikację, po­rozumienie i współpracę.W ten sposób postrzegany animator jest sprzymierzeńcem, jak na­uczyciela, wykazującego się specyficznymi cechami aktywnej obecno­ści w swoim środowisku, określiła Christine Sleeter.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz