Wydaje się, że animacja współpracy środowiskowej, skupiona na kształtowaniu partnerstwa szkoły z jej otoczeniem, stanowi rodzaj ludzkiej aktywności, która będąc rozpatrywana w społecznym wymia­rze, bliska będzie ruchowi społecznemu. W jednostkowym, można ją postrzegać jako styl życia, w którym kategoria zaangażowania (twórcze­go działania, uczestnictwa w życiu społecznym i samorealizacji), którą wyróżnił B. Suchodolski i oryginalnie rozwijała w swojej koncepcji wy­chowania kreacyjnego R. Miller, zyskuje szczególnie wysoką wartość. Przybliżając ten typ animacji, warto zwrócić uwagę na osobę anima­tora. Jednak, jak pisze B. Jedlewska „zdefiniowanie pojęcia «animator» jest zadaniem równie trudnym, jak określenie terminu «animacja»”.Spróbuję zatem dokonać tego w pewnym uproszczeniu, kontynuując podejście, bazujące na identyfikowaniu poprzez różnicowanie.Należy na początek nieco przewrotnie stwierdzić, że zarówno ani­matorzy społeczno-kulturalni (animatorzy kultury), jak i animatorzy współpracy środowiskowej (partnerstwa edukacyjnego) nie powinni stawać się liderami.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz