W tym ujęciu wielokulturowa edukacja widziana jest jako zestaw metod nauczania, zalecanych i stosowa­nych w odniesieniu do zróżnicowanych kulturowo zespołów klasowych. Może ono nakładać się na wyżej przedstawione rozu­mienie edukacji wielokulturowej, czyli terapię, jednak nacisk tutaj położony jest na nabywanie wiedzy o szczegółowych spo­sobach nauczania. Podejście to, podobnie jak „terapeutyczne”, jest bardzo popularne wśród nauczycieli. Artykułują je oni, eks­ponując znaczenie różnic indywidualnych i opisując stosowaną indywidualizację nauczania, albo wartości określonych progra­mów (np. współpracy z rodzicami, dzięki którym komunikacja szkoła – dom staje się skuteczna pomimo problemów języko­wych, kulturowych, itd.) lub też pożytków związanych z włą­czeniem określonych metod do repertuaru, którym dysponuje nauczyciel.  Przy całej przydatności tego podejścia objawiającej się chociażby w rozwoju nauczycielskich umiejętności (tak zwa­nego „warsztatu pracy”), prezentuje ono pewne oderwanie od politycznych zagadnień, od szerszego kontekstu i nie stwarza płaszczyzny dla krytycznego analizowania rzeczywistości.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz