Na początek kilka uwag o pojęciu partnerstwa „w ogóle”, bez szcze­gółowych dokreśleń, precyzujących jego znaczenie. Partnerstwo w pol­skich realiach wzbudza wątpliwości, raczej bardziej zniechęca niż przyciąga swoim potocznie funkcjonującym znaczeniem. Trudno za­liczyć je do ogólnie akceptowanych zjawisk społecznych. Za jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu można uznać fakt, że w po­wszechnym odbiorze jego znaczenie ewoluuje w zależności od kon­tekstu, jednocześnie z jakąś żelazną konsekwencją trzymając się stereotypu, którym jest z góry założone rozumienie go jako syndromu rozluźnionych zachowań, wybujałej permisywności, braku dystansu, dającego gwarancję szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i innych, bardziej lub mniej wyostrzonych cech międzyludzkich stosunków, opartych o sfetyszyzowaną równość. Skojarzenia na temat partnerstwa krążą wokół bezpośredniości kontaktów, poklepywania po ramieniu i rezygnacji z grzecznościowych form zwracania się do siebie per Pan,Pani… Zdecydowany opór czy dyskretna rezerwa Polaków wobec part­nerstwa przestaje dziwić w obliczu rozumienia go w powyższy sposób.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz