Tak jak w animacji kulturalnej eksponowana jest kultura, tak w animacji współpracy środowiskowej, stawiającej sobie cele w zakre­sie kształtowania partnerstwa edukacyjnego, w centrum zainteresowa­nia staje edukacja.W animacji współpracy środowiskowej, będącej specyficznym, bo edukacyjnie zorientowanym, splataniem środowisk uczącego się czło­wieka, wykorzystuje się wszelkie uwarunkowania procesów edukacyj­nych, w dążeniu do sukcesu edukacyjnego, utożsamianego z życiowym. Podstawą jest tu bowiem rozumienie edukacji w najszerszym z możli­wych znaczeń – jako „ogół wpływów”.Niezbędne staje się w tym miejscu wyjaśnienie pojęcia partnerstwa edukacyjnego. Jak już wspomniałam, jego kształtowanie stanowi głów­ny cel animacji współpracy środowiskowej.Zatem w związku z tym, że można uznać partnerstwo edukacyjne za – z jednej strony – priprytet, z drugiej – cechę charakterystyczną ani­macji współpracy środowiskowej, przedstawiam je poniżej w dość sze­rokim ujęciu.Na początek kilka uwag o pojęciu partnerstwa „w ogóle”, bez szcze­gółowych dokreśleń, precyzujących jego znaczenie.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz