Ważne jest w nich partnerskie współdziałanie prawnych podmiotów, jakimi są ro­dzice i szkoła. Partnerstwo edukacyjne w rozumieniu tego autora jest relacją, łączącą w szczególności rodziców i nauczycieli, uczących ich dzieci. Stanowi swoistą mieszaninę autonomii oraz współzależności, w której wartością jest wspólny cel (dobrostan dziecka) i współpraca do niego prowadząca. Na marginesie można dodać, że teoretyczny grunt, stworzony przez Macbetha i jego projekty w dziedzinie wzajem­nego układania się partnerów w formie pisemnych zobowiązań, nieco wbrew intencjom autora, który podkreślał rangę lokalnych uwarunko­wań, stał się podstawą obligatoryjnego dzisiaj w Wielkiej Brytanii za­wierania umów pomiędzy rodzicami i szkołą.Umawianie się, ustalanie norm oraz szczegółowych zadań samo w sobie jest wyrazem partnerstwa – traktowania warunków, w których następuje satysfakcjonujące wszystkie zaangażowane strony współdzia­łanie jako wartości. Cel zawierania tego rodzaju umów, choć nie zawsze ujmowany wprost, jest ewidentny. Chodzi o zgodną i efektywną współ­pracę.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz