Pewną ilustracją ukazanych tu podejść do partnerstwa edukacyjne­go może być koncepcja współdziałania szkoły z rodziną i lokalnym oto­czeniem J. L. Epstein. Decyduję się na wspomnienie o niej w tym miejscu, ponieważ w sposób oryginalny i inspirujący wiąże ona teorię z praktyką.Edukacyjne partnerstwo w myśl teorii Joyce L. Epstein jest swoistym przymierzem rodziny, szkoły oraz najbliższego im społecznego otocze­nia w celu osiągnięcia przez dziecko maksimum jego możliwości roz­wojowych, przy jednoczesnym docenianiu wartości, jaką z punktu widzenia szeroko rozumianego postępu społecznego daje współpra­ca. Wzajemne przenikanie się wpływów rodziny, szkoły i lokalnej spo­łeczności staje się gruntem partnerskiego współdziałania, z którego wyrastają korzyści przede wszystkim dla dziecka, ale i dla wszystkich zaangażowanych we współpracę stron. W kształtowaniu partnerstwa edukacyjnego chodzi więc o stwarzanie przestrzeni, w której owe wpływy łatwo będą się zazębiać, dając podstawy współdziałaniu, które okazywać się będzie jednakowo ważne dla wszystkich.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz