Animację akcentuje się także w działalności politycznej, szkole, kościele, sporcie, w pracy pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosły­mi. Stanowi ona w pewnym sensie synonim sukcesu organizacyjnego i zapowiedź pomyślnych i zgodnych z oczekiwaniami efektów. Oznacza przecież pobudzenie, ożywienie społeczności lokalnych lub środowisk w ich różnorodnych dziedzinach działalności.Animować to wnosić życie, zachęcać, rozpalać, dodawać bodźca do podejmowania nowych inicjatyw. Animator ma umiejętność ożywiania idei i wpajania ich innym, jest tym, który spontanicznie, bądź z racji pełnionej funkcji ożywia środowisko, przekazując inicjatywę innym osobom. Animacja wyzwala twórczą aktywność podmiotu, powodując rozwój komunikowania społecznego; jest też metodą integracji i party­cypacji społecznej.Poszukuje się dziś (a ma to związek z decentralizacją) różnych spo­sobów pobudzania aktywności społecznej obywateli w środowiskach lokalnych. Zachodzi potrzeba wspomagania ważnych inicjatyw, jak i re­agowania na patologie.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz