Animacja współpracy środowiskowej ma doniosłe znaczenie w upo­wszechnianiu edukacji i kultury. Chodzi tu o różne grupy ludzi zamiesz­kujących wieś, gminę, osiedle, małe miasto. W tych środowiskach występuje na ogół taki układ stosunków społecznych, iż między człon­kami tych grup wytwarza się więź, poszczególne jednostki identyfiku­ją się z daną miejscowością i grupą, do której przynależą. Trafnie ujęła ten problem Małgorzata Kopczyńska podkreślając, iż rozwój, rolę i miej­sce animacji oraz powstanie zawodu animatora „warunkują problemy ‘rozbitego społeczeństwa’, którego cechą jest rozpad tradycyjnych form społecznych, kryzysy ekonomiczne, polityczne, moralne, społeczne, kulturalne. Są to problemy społeczeństwa masowego: poczucie utraty tożsamości, nieprzystosowania, patologie społeczne, dewiacja, sforma­lizowane, nieautentyczne, związane także z dezintegracją funkcji życio­wych, komunikowanie się samotnego tłumu”. 

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz