W NOWYCH WARUNKACH

W nowych dziś warunkach społeczno-politycznych i w decentralizu­jącym się systemie, umożliwiającym różne rozwiązania edukacyjne i różnorodne drogi tej edukacji, problemy powiązania szkoły ze środo­wiskiem lokalnym, partnerstwa rodziny z instytucjami pozaszkolnymi…