Animacja impliku­je trzy ściśle połączone ze sobą procesy: 1) proces odkrywania, 2) two­rzenia związków, 3) twórczości. Procesy te charakteryzują najbardziej istotne cechy animacji. Ważna jest tu spontaniczna aktywność jedno­stek i grup, zwłaszcza w społeczeństwach demokratycznych. Wyraża ona rosnące swobody obywatelskie i etapy kształtowania się społeczeń­stwa obywatelskiego. Chodzi o aktywność grup samorealizujących się, które własny los „biorą we własne ręce”.Animację można także traktować jako proces, dzięki któremu docho­dzi do aktywizacji jednostek i grup, ale przede wszystkim odkrywania w sobie sił twórczych i wyzwalania zachowań ekspresyjnych. Jest pro­cesem wspomagania dynamicznego wrastania jednostki i małych grup społecznych w kulturę grupy lokalnej czy regionalnej. Prezentowana publikacja Animacja współpracy środowiskowej jest pracą zbiorową pod redakcją dr hab. Marii Mendel, która łączy – z powo­dzeniem – kilka obszarów naukowych. Jej zainteresowania koncentrują się wokół pedagogiki społecznej i wczesnoszkolnej, a także pogranicza filozofii edukacji, socjologii wychowania i edukacji kulturalnej.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz