W nowych dziś warunkach społeczno-politycznych i w decentralizu­jącym się systemie, umożliwiającym różne rozwiązania edukacyjne i różnorodne drogi tej edukacji, problemy powiązania szkoły ze środo­wiskiem lokalnym, partnerstwa rodziny z instytucjami pozaszkolnymi i poszkolnymi są wyzwaniem czasu i tradycji pedagogiki społecznej. Pe­dagogika społeczna zawsze w centralnym miejscu stawiała człowieka i jego siły, budując obraz człowieka podmiotowego i kreatywnego, któ­ry przekształca („melioruje”) środowisko siłami społecznymi w imię ideału – jak podkreślała Helena Radlińska i jej uczniowie, a wśród nich Aleksander Kamiński i Ryszard Wroczyński.Współpartnerstwo rodziny, szkoły i społeczności lokalnych (małych ojczyzn) w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w nowej rzeczywisto­ści społeczno-politycznej, to zespół problemów słabiej rozpoznanych w pedagogice. Współczesne dążenia do uspołecznienia szkoły prowa­dzą do stawiania nowych zadań edukacyjnych.Prezentowana praca Animacja współpracy środowiskowej ma cha­rakter twórczy i w dużym stopniu nowatorski, prezentuje nowe myśle­nie pedagogiczne i pobudza do kontynuacji dyskursu.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz