Tytuł tego tekstu, brzmiący trochę jak szyld, zapowiadać ma podję­ty w nim cel, jakim jest ogólna prezentacja pojęcia animacji współpra­cy środowiskowej. W zgodzie z koncepcją całości opracowania, kolejne teksty mają to wprowadzające ujęcie uzupełniać i poszerzać o specy­ficzne aspekty i odmiany tego pojęcia, o szczegółowe wersje jego rozu­mienia, widoczne w przykładach praktycznych rozwiązań, itd.Zadanie nie należy do łatwych, bo ów szyld nie jest jednoznaczny.O animacji społecznej, animacji środowiska wiadomo od dawna. Poję­cia te, osiadłszy w języku, szczególnie tym, którym posługują się peda­godzy i politycy społeczni, wysuwają się na pierwszy plan, kiedy do uszu dociera hasło: animacja współpracy środowiskowej. Tymczasem, by bardziej rzetelnie oddać jego znaczenie, należałoby prawdopodob­nie dopełnić je o określenia środowisk uwikłanych we współpracę, podlegającą animacji, jasno wyrazić o jakie środowiska i jakiego rodza­ju współpracę chodzi. Można też szukać zastępników, synonimicznych terminów, które lepiej oddawałyby istotę pojęcia. Z tym jest jednak kło­pot, bo żadne z przychodzących do głowy wyrażeń nie wydaje się dość adekwatne (bo w czym lepsze jest ujęcie: animacja partnerstwa edu­kacyjnego lub animacja współpracy rodziny, szkoły i gminy, a prze­sadne rozciąganie terminu nie ma sensu. Zatem do prezentacji pojęcia pozostaje formuła opisowa, którą tu wykorzystuję.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz