W sugestywnym modelu, ilustrującym teorię pokrywających się sfer wpływów, prze­strzeń ta jest częścią wspólną zbiorów, jakie stanowi rodzina, szkoła i gmina (lokalna wspólnota ze swoim samorządem). Koncepcja J. Epstein jest w USA bazą państwowych standardów w zakresie oceny programów partnerstwa, stanowiących element mie­rżenia jakości pracy szkoły. Ponadto, stała się podłożem licznych kon­cepcji i projektów edukacyjnych, funkcjonujących w ponad 40 krajach świata. Animacja współpracy środowiskowej oznacza zatem kształtowanie opisanego wyżej splotu środowisk edukacyjnych: rodziny, szkoły, gmi­ny, ukazującego się w kilku charakterystycznych aspektach:   jako stosunki interpersonalne (relacje pomiędzy uczniami, na­uczycielami, rodzicami, członkami bliższego i dalszego otoczenia społecznego),  jako rodzaj spółki, w której partnerzy są beneficjentami (udzia­łowcami, czerpiącymi z niej korzyści),   jako forma stosunków społecznych (wspólnota).Wieloaspektowość, cechująca animację współpracy środowiskowej sprawia, że nie można jej zamknąć w pojęciu metody Może nią być, jed­nak w bardzo zawężonym znaczeniu. Animacja współpracy środowi­skowej nie jest z metodą tożsama.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz