1. Tak jest, dobre pączki są niezbęd­nym akcesorium przyjemnej zabawy, a takie właśnie pączki, jak również torty, ciasta i cukry w wybornym gatunku posiada cukiernia Ant. Bliklego, ul. Nowy Świat Nr 31”. Język i argumenty starego ogłoszenia przypomina­ją teksty reklam układanych dzisiaj na nowojorskiej Madison Avenue: przenośnia pączki-egzekucja jest, przyznajmy, nieco ryzykowna, lecz za to jakże atrak­cyjna! Inserat w „Kolcach” należy uznać nie tylko za pomysłowy apel do klienteli, lecz także za pierw­szy sygnał, że Bliklowie pragną mieć aktywny stosu­nek do sztuki. Odtąd rodzina ta dbała o rozgłos w za­kresie spraw profesjonalnych, równocześnie zaś wie­lokrotnie manifestowała swój udział w życiu kultu­ralnym. 

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz