Jeśli wielokulturowa edukacja postrzegana jest jako ruch lub też w związku z innymi ruchami społecznymi, dys­kusja wokół niej przebiega w oderwaniu od wcześniej wyróżnio­nych podejść – terapii, metodyki nauczania i akademickiego dyskursu. Sleeter osadza pojęcie ruchu społecznego w kontek­stach ideologicznych i politycznych, eksponując relacje władzy, zachodzące wskutek jego narodzin i funkcjonowania. To rodzaj wyzwania podejmowanego przez obejmujących władzę w imie­niu opanowanych. Celem ruchów jest zawsze redystrybucja wła­dzy i środków przez konfrontacje relacji władzy. Dominujący kolektyw oczekuje w nich zdefiniowania wobec mas, skonstru­owania ideologii, w której powstała definicja będzie miała sens, oraz osiągnięcia hegemonii (ideologia porywa ludzi, którzy ak­ceptując ją, działają zgodnie z jej nakazami, rozumiejąc to jako swoje naturalne zachowanie). W społecznych ruchach cel nie jest osiągany wskutek jakiejś określonej zmiany politycznej.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz