Stan napięcia powstaje nie tylko wtedy, gdy modyfikujemy własne zachowania. Współczesne życie w wielkich aglomera­cjach, w mieszkaniach o niedużej powierzchni, praca w dużych organizacjach przemysłowych, przebywanie w towarzystwie wie­lu innych osób, różne, często sprzeczne wymagania tych osób i instytucji, a więc niedostatki współczesnego życia pod koniec XX wieku powodują, że napięcia psychiczne, mające aspekt fizjo­logiczny, pojawiają się niezwykle często, są bardzo dokuczliwe, a gdy trwają długo, mogą być współprzyczyną różnego rodzaju schorzeń. W tej sytuacji pojawia się pytanie: w jaki sposób zwalczać owe stany napięcia, które powstają w czasie pracy nad modyfi­kacją własnych zachowań lub są efektem życia we współczesnych społeczeństwach? Jedną z odpowiedzi na to pytanie, i to odpo­wiedzi o charakterze praktycznym, są ćwiczenia relaksacyjne czy relaksowe.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz