Biorąc pod uwagę, że trening autogenny wymaga określonych warunków, w których można go wykonywać, a więc odosobnie­nia, możliwości swobodnego położenia się lub siedzenia w określo­nej pozycji, a ponadto nie wszyscy są w stanie koncentrować przez dłuższy czas uwagę na autosugestiach, nieco bardziej prak­tyczna wydaje się technika tak zwanego relaksu, stopniowego, opracowana przez Jacobsona (13).Autor ten zwrócił uwagę na związek między napięciem, lękiem a różnymi stanami chorobowymi. Usunięcie napięcia i to napię­cia — jego zdaniem — niepotrzebnego jest jednym ze sposobów zmniejszenia lęku, a tym samym wpływania na ogólne samopo­czucie i stan zdrowia. Przykry stan napięcia jest, według Jacobso­na, związany z napięciami mięśni. Jego podejście do usuwania stanu napięcia jest w pewnym sśnsie przeciwne do omówionego wyżej treningu autogennego Schultza.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz