Często bywa tak, że mimo iż zapoznaliśmy się z okre­ślonym materiałem i pamiętamy go, nie jesteśmy w stanie wycią­gać z niego własnych twórczych wniosków, co oczywiście odbija się między innymi na wynikach osiąganych w czasie egzaminów czy na ocenach za różnego rodzaju prace pisemne wykonywane w szkole, na uczelni czy w miejscu pracy.Podobnie jak problematyka pamięci, tak i sprawa twórczego myślenia doczekała się wielu opracowań zawierających wska­zówki praktyczne. Również w naszej literaturze psychologicznej mamy szereg takich prac, a treść niektórych z nich wykorzystamy w niniejszej pracy.Jak więc możemy wyciągać twórcze wnioski z tego, co stu­diujemy. Ogólnie można powiedzieć, że twórcze podejście cha­rakteryzuje kogoś wtedy, gdy dostrzega on problemy w tym, cze­go się uczy. Można powiedzieć, jak to już dawno temu uczynił K. Hartl (9), że dostrzegający to „pytajnikowiec”, który — w prze­ciwieństwie do „kropkowca” — stawia sobie o danej rzeczy różne pytania, nie przechodząc nad nią do porządku dziennego. Istnie­je wiele przykładów uczonych, odkrywców i wynalazców, którzy dostrzegając problemy, stawiając pytania w sprawach pozornie prostych, tworzyli nowe teorie, dokonywali odkryć czy konstruo­wali nowoczesne urządzenia. Przypomnijmy sobie trzy przykłady z historii rozwoju nauki i techniki.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz