Tego rodzaju analiza może niekiedy doprowadzić do wniosku, że na przykład bardzo dużo czasu spędzamy przed telewizorem albo na pogaduszkach z kolegami czy na czytaniu kryminałów. Jeżeli taki stan nam nie odpowiada, to stwierdzamy, że tracimy zbyt. wiele czasu na rzeczy błahe. Wówczas, zgodnie ze znanym nam programem samomodyfikacji zachowania, możemy pró­bować zmniejszać czas przeznaczony na pewne czynności, na przykład na oglądanie TV, a zwiększać czas przeznaczony na stu­diowanie. W jakimś stopniu mielibyśmy tu do czynnienia z pro­gramem podobnym do omówionego wcześniej przykładu zwię­kszania czasu na chodzenie pieszo.Może jednak zdarzyć się i tak, że ktoś rzeczywiście ma mało czasu na studiowanie, bo pracuje i uczy się (studenci zaoczni), bo ma liczne obowiązki rodzinne itp. Analiza wykorzystania czasu może pokazać, że istotnie mamy do czynienia z brakiem czasu. Co wtedy zrobić, zrezygnować ze studiowania czy starać się zna­leźć na to potrzebny czas.Jedną z prób rozwiązania tego problemu znajdujemy w bar­dzo interesującej pracy J. Rieckerta Jak studiować (33).

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz