Jeżeli egzamin ma charakter ustny, możemy do jego zdawania przygotowywać się w podobny sposób, jak do jakiegokolwiek pu­blicznego wystąpienia. Tak więc zanim wystąpimy publicznie, przygotowujemy sobie konspekt wystąpienia; w trakcie przygoto­wywania się do egzaminu jego odpowiednikiem są nasze notatki, podsumowanie treści, których się uczymy. Następnie dobrze jest wygłosić je przed lustrem. Pozwoli to nam w przyszłości na ła­twiejsze nawiązanie kontaktu wzrokowego z egzaminatorem. Ów kontakt jest ważnym elementem przekazywania treści, a dodatko­wo świadczy o przyswojeniu materiału. Obejrzenie w lustrze głośno wypowiadanego wystąpienia pozwala również w jakimś sto­pniu kontrolować własną mimiką. Nastąpnym etapem jest głośna wypowiedź w obecności kole­gi, który odgrywa rolę egzaminatora (możemy zamieniać się ro­lami). Życzliwy „egzaminator” nie tylko oceni nas nawet suro­wiej niż egzaminator prawdziwy, ale —- co więcej — wskaże na popełniane błędy. Następna głośna powtórka powinna być w mia­rę możności pozbawiona wytkniętych nam błędów.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz