Na­tomiast tym, co wyniki zdecydowanie obniża, jest brak jakiego­kolwiek napięcia, co może być objawem braku motywacji do zda­wania lub tak dobrego przygotowania, że jest się zupełnie pe­wnym osiągnięcia dobrego wyniku. Bywają jednak przypadki tak silnego lęku egzaminacyjnego, że dezorganizuje on funkcjonowa­nie zdającego tak dalece, że nie jest on w stanie skoncentrować się na zdawanym przedmiocie.Egzaminując przez wiele lat spotykałem się z takimi studen­tami, którzy dosłownie nie byli w stanie wykrztusić jednego sło­wa. Zwykle po dłuższych zabiegach, których celem było rozłado­wanie napięcia, okazywało się, że zdający ma wiedzę opanowaną w takim stopniu, iż zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym. Bywa jednak i tak, że ze względu na zbyt silne napięcie student rezy­gnuje ze zdawania.Co robić, jeżeli występują u nas tego rodzaju silne stany na­pięcia, mimo że uczciwie przygotowywaliśmy się do zdawania egzaminu. Sądzę, że istnieje szereg możliwych sposobów podejścia do tej sprawy, nadających się do zastosowania modyfikacji wła­snego zachowania.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz