Ogólnie można podać, za D. C. Rimmem i   J. C. Mastersem (34), pewną zasadę, którą z angielska nazwano SQ3R. Co kryje się za poszczególnymi symbolami? S to pierwsza litera angielskiego słowa survey — szybki przegląd, przyjrzenie się temu, co mamy przeczytać. Taki przegląd danego materiału pozwala nam w stosunku do niego postawić pytania — que- stions — stąd litera Q. Następną fazą jest czytanie — ieading — jest to pierwsze z trzech R. Następne R to odpowiadanie po ko­lei — lecite — na pytania postawione wobec tekstu. Trzecie R to przegląd — ieview — ponowne przejrzenie całego materiału. Pod­stawą takiego przejrzenia może być sam tekst lub sporządzona na jego podstawie notatka, w jakimś stopniu stanowiąca odpo­wiedzi na zadane wobec tekstu pytania. Metodę SQ3R można sto­sować wobec każdego tekstu, z tym że im więcej wiemy na dany temat, tym więcej potrafimy zadać pytań. Warto dodać, że sprawdzano efektywność metody SQ3R na osobach, które skarżyły się, że mają kłopoty z koncentracją uwa­gi. Okazało się, że posługiwanie się tą metodą ułatwiało koncen­trację uwagi, a po dłuższym jej stosowaniu prowadziło do zmiany uwagi dowolnej w mimowolną czy nawykową.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz