Niektóre z przedstawionych wyżej pytań możemy zadawać, podobnie jak poprzednie, wtedy, gdy już coś wiemy na dany te­mat. Dodajmy, że nie wszystkie z tych ośmiu pytań można za­dawać do każdego tekstu. Są bowiem sprawy omawiane w litera­turze, w stosunku do których nie ma sensu pytanie: „jak to dzia­ła?” Można sobie również wyobrazić wymyślony przez siebie zbiór pytań, który najlepiej będzie służył jako pomoc w koncen­tracji uwagi na czytanym tekście.Rozważania o koncentracji uwagi kończymy wyraźną suge­stią, jeżeli ktoś ma kłopoty z koncentracją uwagi na jakimś przed­miocie, powinien być aktywny i stawiać pytania dotyczące tego obiektu. Próby odpowiedzi na te pytania ułatwią nie tylko kon­centrację uwagi, ale i zapamiętanie treści. Ten sposób postępo­wania polegający na zadawaniu pytań może być jednym z zadań w ramach modyfikacji własnego zachowania. Jeżeli pominąć ludzi o genialnej pamięci, od czasu do czasu pojawiających się w różnych krajach, którzy potrafią pa­miętać przez wiele miesięcy czy lat serie słów czy liczb, to nie­omal każdy ze studiujących narzeka na własną pamięć, stwierdza­jąc, że nie jest w stanie zapamiętać pewnych informacji lub jeśli nawet je pamięta, to nie jest w stanie odtworzyć ich w ważnych sytuacjach, takich jak egzamin.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz