Jak powstała dana rzecz? Jest to pytanie o przyczynę czy przyczyny (stąd litera P w formule Czteroliterowej). Pytanie o  przyczyny jest jednym z ważniejszych, jeżeli chodzi o twórcze myślenie, jak zwraca na to uwagę J. Rudniański w uroczej książce Jak się uczyć (35), przeznaczonej głównie dla młodzieży szkolnej.Pytania o przyczyny są, jak wiadomo, główną podstawą myślenia naukowego. Próbując odpowiadać na takie pytania, możemy nie­kiedy ponownie „odkrywać Amerykę”, z tym że jeżeli czynimy to własnym wysiłkiem, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stwierdzić, I że doszliśmy samodzielnie do własnego twórczego wniosku. Nie- I stety niewielu z nas jest w stanie dokonać wielkich odkryć posu- f wających naprzód wiedzę czy technikę, ale nawet te małe od­krycia bardzo rozwijają naszą osobowość.Należy jeszcze dodać, że w różnych dziedzinach studiów py- f tania o przyczyny jakiegoś zjawiska będą różnić się od siebie, I będą specyficzne dla danej dziedziny. O inne przyczyny intere- ! sującego go zjawiska pyta fizyk, o inne biolog, a jeszcze o inne ktoś, kto rozwiązuje zagadki kryminalne.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz