Jakie są skutki danego zjawiska? (litera S w podanej wy­żej formule). Zadając sobie to pytanie, możemy dojść do ważnego wniosku, że zjawisko to wywołuje skutki, o których wcześniej nie było wiadomo. Tak więc w pierwszej fazie wprowadzania róż- I nego rodzaju środków chemicznych w różne dziedziny ludzkiej | działalności nie zastanawiano się czy też nie wiedziano, jakie wy­wołują one skutki uboczne. Dramatycznym przykładem nieu- ; względniania owych skutków było wprowadzenie Thalomidu jako środka mającego likwidować bóle głowy, a który — jak wiemy — wywoływał również poważne zaburzenia w rozwoju płodowym  dzieci, których matki używały tego leku, zaburzenia polegające na niedorozwoju rąk i nóg.Myślenie o jakiejś rzeczy w kategoriach skutków, zarówno bliższych, jak i dalszych, uczy nas jeszcze jednego, a mianowicie przewidywania przyszłych wydarzeń. Niejednokrotnie narzeka­my, że czegoś nie przewidzieliśmy, że popełniliśmy jakiś błąd. Na­wyk myślenia w kategoriach skutków pozwala niekiedy unikać popełniania błędów. Dodajmy jeszcze, że przewidywanie, a więc myślenie w kategoriach skutków, może ułatwiać eliminowanie urojonych lęków.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz