Natomiast osoby, które jedzą między głównymi posiłkami, mają tendencje do spożywania pokarmów w bardzo różnych miejscach, niekoniecznie przeznaczonych do tego celu, na przy­kład tam, gdzie czytają książki, pracują, oglądają TV. Można powiedzieć, że bardzo różne sytuacje wywołują u nich zachowa­nia określone mianem jedzenia. Połączenie różnych sytuacji z je­dzeniem prowadzi na ogół do spożywania nadmiernych ilości kalorii, co kończy się wiadomym skutkiem.Tak więc kolejnym zadaniem powinno być nie tylko ograni­czanie się do jedzenia w Określonym czasie, ale i w określonym, tym samym miejscu. (Oczywiście jeżeli idziemy do kogoś na przyjęcie, może zmienić się czas i miejsce.) Zwróćmy jeszcze uwagę, że są sytuacje, które w naturalny sposób wywołują ten­dencję do jedzenia. Należą do nich cukiernie, sklepy garmaże­ryjne itp. W miejscach takich widok pożywienia, jego zapach, inni jedzący prowokują nas do kupna i spożycia czegoś smacz­nego. Wiedząc o tym możemy starać się unikać miejsc tego ro­dzaju.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz