W tym kontekście chciałbym przypomnieć Czytelnikowi na­sze wcześniejsze rozważania o stawianiu pytań wobec studiowa­nego tekstu. Można powiedzieć, że stawianie takich pytań, a na­stępnie odpowiadanie na nie, na podstawie tekstu i własnej wie­dzy, to nic innego jak właśnie owe głębokie przetwarzanie zawar­tych w nim informacji. Istnienie pamięci krótko- i długotrwałej, a niektórzy mówią i o pamięci średniotrwałej, ma szereg prak­tycznych implikacji, o których warto pamiętać, kiedy próbujemy zapamiętać jakieś treści. Tak więc należy uświadomić sobie, że to, iż jakąś informację pamiętamy w momencie, kiedy ją przeczytaliśmy czy kiedy ktoś ją nam przekazał, nie znaczy, że będziemy pamiętać ją za kilka dni. W pierwszym wypadku funkcjonuje nasza pamięć krótko­trwała, w drugim konieczne byłoby wydobycie tej informacji z pamięci długotrwałej, w której — jeśli nie została przetworzo­na we właściwy sposób — mogła się po prostu jeszcze nie zna­leźć. Czasami mamy złudzenie, że jeżeli coś pamiętamy przez chwilę, to będziemy to pamiętać bardzo długo. Jeżeli chcemy, żeby jakaś informacja znalazła się w pamięci długotrwałej, to musimy zastosować odpowiednie jej przetwarzanie, pole­gające nie tylko na powtarzaniu, ale na wiązaniu z już po­siadaną wiedzą czy na wyciąganiu z niej własnych wniosków (pytania).

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz