Niektórzy badacze zwracają uwagę na to, że bardzo ważne jest uświadomienie sobie, jak długo zamierzamy pamiętać stu­diowany..materiał- Przyznajemy się, że często uczymy się czegoś, żeby po prostu zdać egzamin, coś zaliczyć, nie zależy nam. na dłuższym pamiętaniu tych informacji. Jest to zresztą usprawie­dliwione, trudno bowiem oczekiwać, żebyśmy byli w stanie pa­miętać to wszystko, z czym mamy do czynienia w szkole czy na studiach. Są jednak i takie elementy wiedzy, które chcielibyśmy pamiętać dłużej, może nawet na całe życie; przykładem jest zna­jomość obcego języka. Właśnie taka intencja między innymi de­terminuje to, jak długo będziemy pamiętać daną informację. To, co mamy zapamiętać krótko, tylko do egzaminu, bywa najczęściej szybko zapomniane, to, co mamy pamiętać długo, zwykle utrwala się w naszej pamięci na dłużej.Co więcej, gdy chcemy pamiętać coś na krótko, możemy z po­wodzeniem stosować metodę zmasowanych powtórzeń, natomiast jeżeli zależy nam na dłuższym zapamiętaniu, powinniśmy raczej stosować metodę powtórzeń rozłożonych w czasie.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz