1. Zajmo­wanie się innymi sprawami nie tylko zwiększa liczbę sytuacji, które wywołują tendencje do spożywania pokarmów, a więc nad­miernego przejadania się, ale — co więcej — wskutek odwra­cania uwagi od tego, co się je i jak się je, dodatkowo zwiększają one ilość spożywanych pokarmów zwykle o dużej wartości kalorycznej (słodycze). Tak więc kolejny element, który może stać się elementem programu samomodyfikacji zachowań w tym za­kresie, to unikanie łączenia ze sobą czynności jedzenia z innymi czynnościami.Orientując się, jakie sytuacje (w jakim czasie) wywołują : nasze zachowania związane ze spożywaniem pokarmów, powin- I niśmy przygotować plan ich spożywania. W rubryce „Plan” na początku arkusza samoobserwacji zapisujemy godzinę spożywania danego posiłku, rodzaj i ilość spożywanego pokarmu. Tego ro­dzaju plan w pewnym stopniu ogranicza liczbę sytuacji wywo­łujących tendencję do jedzenia. W planie takim można również z góry przewidywać pewne sytuacje, w których będziemy jeść więcej (imieniny), oraz ilość spożywanych pokarmów.
Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz