Nasuwa się pytanie, co robić, żeby przynajmniej w jakimś stopniu zapobiec owemu procesowi zapominania.Odpowiedź na to pytanie sprowadza się do taktyki związanej z powtarzaniem materiału. Wspominaliśmy już o przewadze po­wtarzania rozłożonego w czasie w stosunku do powtarzania zma­sowanego. Dodajmy jeszcze, że jeżeli chcemy przeciwstawić się procesowi zapominania, powinniśmy powtórzyć dany materiał za­raz po jego nauczeniu się, na przykład w godzinę czy dwie, po­tem po dwóch czy trzech dniach, a następnie po tygodniu. W pla­nowaniu procesu powtarzania należy wykorzystać wspomniane wyżej momenty „strategiczne”. Nieuwzględnianie ich przyspiesza proces zapominania.Chciałbym na koniec zwrócić uwagę na sprawę blisko zwią­zaną z zapamiętywaniem i zapominaniem, a mianowicie na spo­rządzanie notatek ze studiowanego materiału. Rozwój nauki i techniki niesie niemal codziennie nowe osiąg­nięcia. W szkole, na uczelni czy pracując zawodowo musimy przyswajać sobie wiele nowych informacji. Jest rzeczą nie­zwykle trudną pamiętać to wszystko, co powinniśmy. Pomocą w tej sytuacji jest oczywiście sporządzanie notatek, z któ­rych możemy skorzystać wtedy, gdy potrzebujemy zawartych w nich informacji.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz