Wynika stąd, że materiał, który nie jest dla nas zrozumiały, powinien stać się zrozumiały po pewnym okresie pracy z tym materiałem. Istnieje wiele sposobów usensowniania materiału, z tym że jednym z lepszych jest wspomniane wcześniej stawianie pytań w stosunku do studiowanego materiału. Oczy­wiście są i takie przedmioty, w których — przynajmniej na po­czątku ich studiowania — jest nam trudno nadać sens temu, czego się uczymy. Tak jest z nauką języków obcych. Jednak po zdo­byciu podstawowego zasobu słów i reguł gramatycznych nowym elementom możemy nadawać sens, wiążąc je z tym, co już wie­my. Możemy również starać się stosunkowo szybko wykorzysty­wać zdobyte umiejętności w czytaniu książek z interesującej nas dziedziny czy słuchaniu radia w studiowanym języku. Nawet gdy materiał jest sensowny, to podlega jednak proce­sowi zapominania. Okazuje się na przykład, że po roku od na­uczenia się jakiegoś przedmiotu w szkole średniej czy na wyż­szej uczelni zwykle pamiętamy nie więcej niż 20 – 30% materiału, który wcześniej znaliśmy zupełnie dobrze.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz