Niektórzy z uczących się czy studiujących twierdzą, że mają wiedzę na określony temat, ale w sytuacjach, które można nazwać krytycznymi, jak klasówki, ustne odpowiedzi, egzaminy, nie potrafią użyć tej wiedzy tak, by egzaminator pozytywnie ją ocenił. Mówiąc językiem uczniowskim czy studenckim nie potra­fią oni „sprzedać” swej wiedzy.Zastanówmy się nad pochodzeniem takich narzekań. Niekiedy jest to próba usprawiedliwienia własnej niewiedzy. Ktoś po pro-: stu się nie nauczył, nie przestudiował czegoś, został oceniony ne­gatywnie, a następnie twierdzi, że się uczył, ale nie potrafi tego przekazać. Oczywiście tego rodzaju przyczyna trudności zwią­zanych z przekazywaniem wiedzy nie jest specjalnie intere­sująca.Bywają jednak ludzie, którzy istotnie przygotowują się do egzaminu, ale kiedy już do niego dochodzi, nie potrafią wykazać, że istotnie znają dany przedmiot. Często egzaminowany nie jest w stanie wypowiedzieć jednego słowa. W pewnym stopniu w takich kłopotach mogą pomóc wcześniej omówione zalecenia dotyczące koncentracji uwagi, zapamięty­wania czy wyciągania twórczych wniosków.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz