Przykładem może być historia, która przytrafiła się znanemu filozofowi Bertrandowi Russellowi. Został on kiedyś zaproszony do wygłoszenia odczytu na temat Leibnitza i Kanta w jednym ze znanych amerykańskich uniwersytetów. Russell przeczytał szereg prac tych filozofów, opracowań o ich koncepcjach i stwierdził, że niewiele rozumie i odłożył przygotowanie odczytu. Zbliżał się okres odpowiedzi na zaproszenie i Russell myślał o rezygnacji z wyjazdu. Ale któregoś dnia stwierdził, że już wie, co ma powie­dzieć, usiadł i napisał ciekawy odczyt. Niekiedy warto więc odłożyć na jakiś czas rozwiązanie interesującego nas problemu, zwłaszcza gdy nie znajdujemy odpowiedzi, po to, żeby wykorzystać nieuświadamiany okres in­kubacji.Tak więc wyciąganie twórczych wniosków polega na dostrze­ganiu nowych problemów, co można uczynić stawiając w stosun­ku do jakiegoś obiektu pytania, a następnie odpowiadając na nie. Jednakże warunkiem stawiania takich pytań jest posiadanie pe­wnej wiedzy, którą można zdobyć bądź z istniejących już opracowań, bądź przez własną obserwację czy grę wyobraźni. Od powiadając na te pytania warto zapomnieć o własnych uprzedze­niach, patrząc na daną rzecz z kilku stron. Niekiedy, żeby uzyskać nową interesującą odpowiedź, warto wykorzystać nieu­świadamianą pracę umysłu, odkładając na jakiś czas poszukiwa­nie odpowiedzi.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz