Przez pe­wien czas przedmiot, na którym się koncentrujemy, jest jasny — rozumiemy, co czytamy — po pewnym czasie stwierdzamy, że coś innego znajduje się w centrum naszej świadomości. I znów do­wolny wysiłek pozwala na czas jakiś skoncentrować się na nie interesującym nas przedmiocie. Okazuje się, że niekiedy po dłuższym czasie dowolnego kon­centrowania się na określonym przedmiocie (nauka obcego języ­ka) zaczynamy bez żadnego wysiłku ogniskować na nim swoje procesy psychiczne (rozumiemy usłyszane zdanie w tym języku, chętnie czytamy napisane w nim utwory itd.). Można więc powie­dzieć, że uwaga dowolna zamieniła się w mimowolną. Niektórzy psychologowie uważają, że jest to jednak nieco nowy rodzaj uwa­gi, nazywają ją uwagą nawykową. Koncentrowanie się na okre­ślonym przedmiocie stało się nawykiem.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz