Wyróżnia się dwa, a niekiedy trzy rodzaje uwagi. Z uwagą mimowolną..mamy dn czynienia wówczas, kiedy nasze procesy psychiczne, a także nasze ciało jest skierowane, ześrodkowane na pewnym obiekcie bez udziału świadomego wysiłku z naszej stro­ny. W chwili gdy piszę te słowa, na podwórzu za oknami odbywa się zabawa „w wojnę”; od czasu do czasu słychać „serie pistole­tów maszynowych” — bez żadnego wysiłku z mojej strony sły­szę owe hałasy skutecznie utrudniające mi pracę nad tekstem.Innym rodzajem uwagi Jest uwaga dowolna, kiedy to do skon­centrowania się na jakimś przedmiocie, do ześrodkowania na nim naszych procesów psychicznych konieczne jest wykonanie świadomego wysiłku (stąd nazwa dowolna), zależy ona od naszej woli. Kiedy coś nas nie interesuje, ale musimy daną rzecz prze­studiować, żeby na przykład zdać egzamin, to zmuszamy się do skoncentrowania na danym przedmiocie, czujemy niemal wysi­łek fizyczny związany z taką koncentracją. Jeżeli uda się nam w sposób dowolny skoncentrować na jakimś przedmiocie, to zwy­kle zauważymy charakterystyczne „falowanie” uwagi.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz