Po zapoznaniu się z dotychczasowymi rozważaniami Czytelnik może postawić następujący zarzut: dotąd była mowa o  takich prostych sprawach, jak niepalenie papierosów, modyfi­kacja nawyków w zakresie jedzenia czy bardziej efektywne stu­diowanie, a przecież często chcemy modyfikować bardziej zło­żone zachowania, zachowania związane z innymi ludźmi. I cho­ciaż trudno zgodzić się — jak to starałem się wcześniej pokazać — że modyfikacja zachowań w zakresie polepszenia efektywności studiowania czy zachowań związanych z jedzeniem jest czymś prostym, to istotnie pewne zachowania, szczególnie te, w których zaangażowani są inni ludzie, wydają się tmdno modyfikowalne właśnie ze względu na to, że zależą one nie tylko od nas samych, ale od innej osoby czy osób. Spróbujmy jednak zastanowić się, czy również w odniesieniu do takich zachowań nie można zasto­sować programu samomodyfikacji i jak to ewentualnie uczynić.Istnieje wiele takich zachowań, w których poza nami, czyli głównymi aktorami, zaangażowani są inni ludzie, zachowań, które chcielibyśmy zmienić.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz