W trakcie rozwiązywania zadań można robić sobie przerwy po­zwalające na chwilę odpoczynku czy na szybką relaksację; mogą one mieć też charakter okresu inkubacji, po którym będzie nam łatwiej znaleźć właściwe rozwiązanie. Warto może dodać, że jeżeli mamy do rozwiązania wiele zadań lub mamy odpowiedzieć na wiele pytań, jak ma to miejsce chociażby na egzaminie o cha­rakterze testowym, nie warto zbyt dużo czasu poświęcać na jedno zadanie, które sprawia nam szczególną trudność, może to bowiem spowodować, że nie wystarczy czasu na inne zadania.„Sprzedaż” naszej wiedzy to nie tylko zdawanie egzaminów, to również przygotowywanie różnych prac pisemnych. Biorąc jednak pod uwagę dużą ich różnorodność i zróżnicowanie pozio­mu trudności, dosyć trudno jest podać jakieś ogólne zasady ich przygotowywania. W różnych pracach, o których poniżej, mo­żemy znaleźć pewne zalecenia na ten temat. Tak przedstawiają się sugestie związane z tym, co robić, aby bardziej efektywnie się uczyć czy studiować. Jak wspomniałem, wiedza na ten temat jest bardzo obszerna i stąd to, co przedsta­wiłem Czytelnikowi, ma charakter wybiórczy. Dla osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę o uczeniu się i studiowaniu, poza pracą Z. Włodarskiego Tajemnice pamięci (44), polecam wydane w różnych okresach prace w języku polskim: Jarosława Rudniańskiego — Jak się uczyć (35), Uczelnia i ty (37), O myśle­niu skutecznym (36); Z. Pietrasińskiego — Sztuka uczenia się (28), Psychologia sprawnego myślenia (27), Atakowanie problemów (30), Myślenie twórcze (29); J. Kozieleckiego — Rozwiązywanie problemów (18); J. Riecherta — Jak studiować (33).

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz