Biorąc pod uwagę zakres i wagę spraw związanych ze studiowaniem, nie można się dziwić, że po­święcono im wiele opracowań, które zawierają informacje teore­tyczne, wyniki badań, a także wskazówki praktyczne, w jaki spo­sób należy studiować, żeby uzyskiwać optymalne efekty. Zwykle opracowania takie opierają się bądź na danych z zakresu psycho­logii uczenia się, danych zebranych w toku badań eksperymen­talnych, bądź na doświadczeniach ludzi, o których wiadomo, że potrafili efektywnie studiować.Ponieważ, jak już wspomniałem, zakres zagadnień związanych ze studiowaniem jest bardzo duży, w rozdziale tym zasygnalizuję tylko pewne problemy, starając się, w miarę możliwości, odsyłać Czytelnika do polskich publikacji, w których znajdzie więcej in­formacji na interesujące go tematy.Spróbujmy odpowiedziedzieć sobie na pytanie, czy istotnie nie mamy czasu na studiowanie, na co skarżą się zarówno uczniowie, studenci, jak i ludzie pracujący. Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należałoby przez jakiś czas prowadzić samoobserwację, czym zajmujemy się w poszczególnych odcin­kach czasu.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz