Wreszcie słyszy się i takie skargi, że ktoś przestudiował ja­kiś materiał, pamięta go; ma swoje własne przemyślenia, ale nie potrafi go ..sprzedać” w czasie seminarium czy na egzaminie, a więc w sytuacjach, w których w jakimś stopniu trzeba wystąpić publicznie.Są to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się studiu­jący. Wszystkie można przełożyć na język zachowania lub kon­troli sytuacji, w których zachowania te występują. A jeżeli tak, to dają się one również modyfikować, a tym samym można pró­bować zmieniać je stosując program samomodyfikacji.Weźmy jako przykład wspomnianą przed chwilą sprawę „zma­sowanego” powtarzania tuż przed terminem odpowiedzi. Wiado­mo z badań psychologicznych, że tego rodzaju powtarzanie pro­wadzi do bardzo szybkiego zapominania powtarzanego materiału. Jeżeli więc chcemy pamiętać studiowany materiał przez czas dłuż­szy, to modyfikacja zachowania powinna polegać na rozłożeniu powtórzeń w czasie, z tym że — jak będzie o tym mowa nieco później — są pewne momenty kluczowe, jeżeli chodzi o powtarza­nie studiowanego materiału.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz