Zalecenia związane z przygotowaniem się do egzaminów są dobrze znane tym, którzy przygotowywali się i zdawali egzaminy na wyższe uczelnie. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby inni wykorzystali te doświadczenia.Znając wcześniej przedstawione zasady samomodyfikacji za­chowań, tuż przed egzaminem lub w jego trakcie możemy wyko­rzystać nasze umiejętności w zakresie relaksacji, a to w celu zmniejszenia napięcia. Jeżeli egzamin jest ustny, to przed wyjściem z domu należy wykonać pełną relaksację, a tuż przed wejściem na egzamin szybką relaksację.Jeżeli natomiast zdajemy egzamin pisemny, poza pełną rela­ksacją i szybką relaksacją, tak jak w wypadku egzaminu ustnego, warto w trakcie samego egzaminu stosować relaksację zróżnico­waną, dzięki której — poza mięśniami zaangażowanymi bezpo­średnio w pracy — pozostałe mięśnie będą rozluźnione, co rów­nież. obniży stan napięcia. “Tak więc odpowiedni trening w zdawaniu ezgaminów i re­laksacja przed i w ich trakcie pozwala na bardziej efektywne ich dawanie, oczywiście pod warunkiem, że opanowaliśmy wiedzę, Która będzie sprawdzana w czasie egzaminu.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz