Specjaliści od spraw studiowania (35) zwracają uwagę, że nieco inna jest taktyka zdawania egzaminu pisemnego, na przy­kład z języka polskiego, a inna z matematyki. Jeżeli chodzi o ję­zyk polski, to należy nastawić się na szybką pracę; szybko myśleć, o  czym będziemy pisać, co wiemy na dany temat; myśli te należy zapisać (na brudno). Spośród nich wybieramy te, które wydają nam się szczególnie ważne, a eliminujemy te, które wiążą się z tematem tylko pośrednio. Następnie owe myśli-twierdzenia na­leży ze sobą powiązać, skonstruować plan, a plan rozwinąć w kon­spekt, w którym poszczególne tezy przedstawione są w odpo­wiedniej kolejności, są ze sobą logicznie i treściowo powiązane. Potem należy przystąpić do pisania. Na koniec, jeżeli wystarczy nam czasu, sprawdzamy, czy nie ominęliśmy czegoś ważnego lub czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu stylistycznego lub ortogra­ficznego, co — jak wiadomo — bardzo obniża uzyskaną ocenę. Jeżeli w trakcie pisania poczujemy zmęczenie, należy zrobić krót­ką przerwę, w czasie której — jeśli to możliwe — możemy wy­konać szybką relaksację.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz