KOLEJNE KONCEPCJE

Koncepcja emancypacyjna wiąże zatem oryginalnie niezgodę na za­stany kształt rzeczywistości oraz postulat skutecznego, nie stroniącego od form rewolucyjnych, działania.Czwarta koncepcja, instrumentalna, ujmuje animację jako instru­ment w dochodzeniu do władzy, pozwalającej…

PARTNERSTWO

Na początek kilka uwag o pojęciu partnerstwa „w ogóle”, bez szcze­gółowych dokreśleń, precyzujących jego znaczenie. Partnerstwo w pol­skich realiach wzbudza wątpliwości, raczej bardziej zniechęca niż przyciąga swoim potocznie funkcjonującym znaczeniem. Trudno…