Nieco inaczej wygląda taktyka zdawania egzaminu z mate­matyki. Pierwszym krokiem, który zresztą jest nie tylko charakte­rystyczny dla matematyki, jest szybkie przyjrzenie się treści zadań, ocena ich trudności. Następnie, jeśli egzaminator nie za­leci inaczej, wybieramy do rozwiązywania zadanie łatwiejsze. Na­stępnie — dotyczy to wszelkich zadań, nie tylko z matematyki — staramy się dobrze zrozumieć treść zadania (żeby nie czynić błęd­nych założeń) i przystępujemy do jego rozwiązywania. Rozwią­zanie zadania łatwego pomaga nam rozgrzać się, zwiększa wiarę we własne siły, a to może pomóc przy rozwiązywaniu trudniej­szych zadań. Należy sprawdzać poszczególne fragmeny rozwią­zania zadań, gdyż błąd popełniony we wcześniejszej fazie może prowadzić do błędnego wyniku końcowego, a znalezienie błędu po rozwiązaniu całego zadania może być niezwykle trudne .

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz