Wydaje się również, że posługując się metodą powtórzeń rozłożonych w cza­sie lepiej rozumiemy przyswajany materiał, mamy bowiem więcej czasu na stawianie pytań, a więc przetwarzanie in­formacji jest znacznie głębsze niż w wypadku metody zmasowa­nych powtórzeń. Tak więc jeżeli chcemy pamiętać coś przez dłuższy czas i    w sposób bardziej zrozumiały, warto jest w ramach modyfika­cji własnych zachowań wypróbować metodę powtórzeń rozłożo­nych w czasie. Nie znaczy to oczywiście, że w sytuacjach, w któ­rych chodzi nam tylko o zdanie egzaminu, nie można posługiwać się metodą zmasowanych powtórzeń. Skoro mowa o powtórze­niach, to można zadać sobie pytanie, jak powtarzać — bez wzglę­du na rozłożenie powtórzeń czy ich zmasowanie w czasie — czy czynić to w sposób bierny czy aktywny. Badania wykazują, że znacznie bardziej efektywne jest powtarzanie aktywne. Kiedy już zapoznaliśmy się z danym materiałem, tak że jesteśmy go w stanie powtórzyć bezbłędnie, musimy powtarzać go w sposób aktywny, na przykład głośno opowiadając daną partię materiału. Około 3/4 czasu należy poświęcić na powtarzanie aktywne, a tylko 1/4 na bierne.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz